Show simple item record

dc.contributor.advisor Nxumalo, N. E.
dc.contributor.author Nukeri, Elminah Reginah
dc.date.accessioned 2014-09-03T07:52:40Z
dc.date.available 2014-09-03T07:52:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10386/1135
dc.description Thesis(M.A.(African Languages)) --University of Limpopo, 2012 en_US
dc.description.abstract Ndzi ba mandla ndzi vuyelela eka wena Dokodela N.E. Nxumalo, muleteriwa mina eka dyondzo leyi. A wu ndzi helelanga mbilu hambiloko swi pfa swi gonya swiganga.A wu ndzi tiyisa nhlana hi masiku hinkwawo.Ndzi ri khanimambo Ndwandwe! Ndzi khensa Xikwembu Tatana wa hina loyi a nga yena a ndzi tumbuluxeke, a tlhela a ndzi nyika vutomi ni vutlhari byo humelerisa xitsalwana lexi hi mfanelo. Ndzi ngava ndzi endla xihoxo loko ndzo rivala wena nkatanga, Cakes Colbert Nukeri ku va u ndzi seketerile no ndzi komba rirhandzu eka ntirho lowu. Hambi leswi a ndzi pfa ndzi ku siya na vana, a wu ndzi helelanga mbilu. Vavanuna vo fana na wena va hlayiwa hi tintiho eka leyi misava. Xikwembu a xi ku katekise Gunela.Eka vana va mina Vialli, Sakhile naTalita, ndzi khensa nseketelo lowu mi ndzi kombeke wona. A mi pfa mi pfumala rirhandzu ra manana loko ndza ha yile ku ya handza vutivi.Ndza khensa vana va mina ku tiyisela ka n’wina. Eka vatswari va mina Tatana Samson na nghamu Selina N’wa-Malesa Ngoveni, ndzi pfumala marito yo khensa eka rirhandzu leri mi ndzi kombeke rona. Vamakwerhu Xitlhangoma, N’wa-Khada, Calvin, Charles na Mcgyver, ndzi khensa nseketelo wa n’wina vana va mhani. Na n’wina kokwana Midjadji, kokwana N’wa-Mongwe, kokwana N’wa-Hlabathi,kokwana N’wa-Juliyazi,Mhani Mphephu, Hahani N`wa Xitlhangoma na kokwani N`wa-Jakobo,ndzi ba mandla ndzi vuyelela. A mi nga karhalin loko ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi mi vutisela swivutiso. Hosi a yi mi endle hi tintswalo. A ndzi mi rivalangi na n’wina mhaninkulu N’wa-July Mabunda na Sesi Ednah Mhinga. Mi ndzi khatsisile ndzima leyi. Ndzi ri kudya hi ku engeta. Ndzi hetelela hi ku khensa makwerhu Florence Motupa na Mixo Nkuna lava va nga vathayipi en_US
dc.format.extent 78 leaves en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher University of Limpopo (Turfloop Campus) en_US
dc.relation.requires PDF en_US
dc.subject Tsonga traditional practices en_US
dc.subject Tsonga traditional drinks en_US
dc.subject.ddc 496.3978 en_US
dc.subject.lcsh Tsonga (African people) en_US
dc.subject.lcsh Beer - South Africa en_US
dc.subject.lcsh Discussion en_US
dc.title Nkanelo wa yin'wana ya mindhavuko ya ririmi ra Vatsonga - Machangana hi ku kongomisa eka swakunwa swa ndhavuko en_US
dc.title.alternative A discussion of some traditional practices of the Vatsonga - Machangana with special reference to their traditional drinks en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search ULSpace


Browse

My Account